Nyheter

Årsmøte 2024 


Alle sakdokumenter er nå tilgjengeliger her: https://drive.google.com/drive/folders/1w7twjzBLBgMeIDj7o5gee5QtOdJe0epb?usp=sharing

Styret innkaller herved til ordinært årsmøte i Shorthanded Sailing Norway, mandag 18. mars 2024 kl 1900. 

Årsmøtet avholdes digitalt: Teams

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars 2024, til følgende epostadresse: shorthandedsailingnorway@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 11. mars på Shorthanded Sailing Norway sin hjemmeside (https://www.shorthandedsailingnorway.no/). For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Shorthanded Sailing Norway i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klasseklubben.  Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan styret kontaktes på epost shorthandedsailingnorway@gmail.com

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen

styret i Shorthanded Sailing Norway


Årsmøte 2023 


Årsmøte i Shorthanded Sailing Norway ble avholdt mandag 20. mars 2023 kl 1900. 

Innkalling/saksliste med vedlegg samt signert protokoll fra møtet er tilgjengelig her:

 https://drive.google.com/drive/folders/1oecjQ2F4duqatBC4jtI2WwtKABU2tmc-?usp=sharing


SSN Årsmøte 2022 

Alle dokumenter og signert protokoll fra møtet finnes her:

https://drive.google.com/drive/folders/1lu0uZjNTFf0KLwUmmUz_Xm3VOxkkAVi8?usp=sharing

Årsmøte i Shorthanded Sailing Norway 2021


Styret i Shorthanded Sailing Norway ønsker velkommen til det første ordinære årsmøtet, 

6. mai 2021 kl 1900


Årsmøtedokumentene finner du her: 

Saksliste

Budsjett

Valgkomiteens innstilling

referat


Årsmøtet avholdes digitalt, med Google Meet.

Logg deg på her


Velkommen! 

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet (6. mai) 

I dette første årsmøtet I SSN er valgkomiteens innstilling at interimsstyret fortsetter som valgt styre i første driftsår, med tillegg av ett medlem som representerer regionene utenfor Oslofjorden, dog under forutsetning av at påkrevd endring av vedtektene tillater dette.

Formann og 2 andre styremedlemmer velges for 1 år, de øvrige for 2 år.

Benkeforslag godtas før eller på årsmøtet eller helst på mail til : shorthandedsailingnorway@gmail.com

Valgkomitéen 21.4.2021

Vegard J. Aspelund Mikael Khei Olav Taraldsen 


Innkalling til årsmøte i Shorthanded Sailing Norway 2021

Styret innkaller herved til det første ordinære årsmøte i Shorthanded Sailing Norway,

torsdag 6. mai 2021 kl 1900. 

Årsmøtet avholdes digitalt. Link til møtet publiseres senest en uke før møtet finner sted

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. april 2021, til følgende epostadresse: shorthandedsailingnorway@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Shorthanded Sailing Norway sin hjemmeside og Facebookside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Shorthanded Sailing Norway i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klasseklubben.  Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan konstituert styre kontaktes på epost shorthandedsailingnorway@gmail.com

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen
Konstituert styre i
Shorthanded Sailing Norway

 Asker, 05. april 2021

Søknad om å bli klasseklubb

I forbindelse med vår søknad om å bli en klasseklubb under NSF er det utarbeidet midlertidige vedtekter. En revidert versjon av disse vil bli fremlagt for godkjenning på første årsmøte, 6. mai 2021. 

Vedtekter