Nyheter

Referat årsmøte 2021

Link til referat

Årsmøte i Shorthanded Sailing Norway


Styret i Shorthanded Sailing Norway ønsker velkommen til det første ordinære årsmøtet,

6. mai 2021 kl 1900.


Årsmøtedokumentene finner du her:

Saksliste

Budsjett

Valgkomiteens innstilling


Årsmøtet avholdes digitalt, med Google Meet.

Logg deg på her.


Velkommen!

Ny samarbeidspartner - SailTuv AS

SSN har inngått en samarbeidsavtale med SailTuv AS.


SailTuv AS forhandler hele utvalget fra Zhik og vi kan nå presentere en god rabattavtale fra vår nye samarbeidspartner.


Her kan du som medlem i SSN bestille produkter fra SailTuv AS med rabatt

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet (6. mai)

I dette første årsmøtet I SSN er valgkomiteens innstilling at interimsstyret fortsetter som valgt styre i første driftsår, med tillegg av ett medlem som representerer regionene utenfor Oslofjorden, dog under forutsetning av at påkrevd endring av vedtektene tillater dette.

Formann og 2 andre styremedlemmer velges for 1 år, de øvrige for 2 år.

Benkeforslag godtas før eller på årsmøtet eller helst på mail til : shorthandedsailingnorway@gmail.com

Valgkomitéen 21.4.2021

Vegard J. Aspelund Mikael Khei Olav Taraldsen


Innkalling til årsmøte i Shorthanded Sailing Norway

Styret innkaller herved til det første ordinære årsmøte i Shorthanded Sailing Norway,

torsdag 6. mai 2021 kl 1900.

Årsmøtet avholdes digitalt. Link til møtet publiseres senest en uke før møtet finner sted

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. april 2021, til følgende epostadresse: shorthandedsailingnorway@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Shorthanded Sailing Norway sin hjemmeside og Facebookside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Shorthanded Sailing Norway i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klasseklubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan konstituert styre kontaktes på epost shorthandedsailingnorway@gmail.com

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Konstituert styre i
Shorthanded Sailing Norway

Asker, 05. april 2021

Sponsoravtale

Shorthanded Sailing Norway har inngått sponsorsamarbeid med SDS Maritime. Formålet med avtalen er å gi SSN's medlemmer personlige fordeler i form av rabatterte priser på sikkerhetsprodukter forhandlet av sponsor. SDS Maritime vil med grunnlag i sponsoravtalen kunne markedsføre sine produkter på SSNs sider på Facebook.

Det anmerkes at SSNs styreleder har eierinteresser i SDS Maritime. I den anledning er det gjort en juridisk vurdering om forhold kan representere en interessekonflikt. Styreleder har ikke deltatt i behandling av forholdet til SDS Maritime. Det er styrets oppfatning at SSN er tjent med at en slik avtale inngås, og at det ikke er vesentlige problemer knyttet til interessekonflikt eller inhabilitet.


Les hele tilbudet her


Medlemskap

Det er nå åpnet for å tegne medlemskap i SSN (kontingent kr 100): https://club.spond.com/landing/signup/shorthsailno

Søknad om å bli klasseklubb

I forbindelse med vår søknad om å bli en klasseklubb under NSF er det utarbeidet midlertidige vedtekter. En revidert versjon av disse vil bli fremlagt for godkjenning på første årsmøte, 6. mai 2021.

Vedtekter